Koła naukowe

 • Procedura zakładania KN

  Procedura i nastepujące działania : Zapoznać się z ofertą Studenckich Kół Naukowych (SKN) działających na uczelni Zapoznać się ze specjalizacjami naukowo – dydaktycznymi Katedr Uczelni i wybrać tę, która pokrywa się lub jest w największym stopniu zbieżna z tematyką, którą chcemy poznać i badać. Umówić się na spotkanie z Kierownikiem Katedry, by przedstawić propozycję współpracy […]

 • Lista kół naukowych

  Koło Naukowe ‚Biznesowych Gier Komputerowych
  Opiekun naukowy: dr Grzegorz Filipczyk
  Katedra: Inżynierii Wiedzy
  E-mail: kologier@gmail.com, kbgk@ue.katowice.pl, grzegorz.filipczyk@ue.katowice.pl


  Naukowe Koło Kierunku Analityka Gospodarcza
  Opiekun naukowy: dr Tomasz Żądło
  Katedra: Statystyki
  E-mail: tomasz.zadlo@ue.katowice.pl
  Numer kontaktowy: 32 257 74 86