Wymiany studenckie

  • CEEPUS

    CEEPUS to Środkowoeuropejski Program Wymiany Studiów Uniwersyteckich (Central European Exchange Programme for University Studies) którego obecnymi członkami oprócz Polski są: Austria, Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Rumunia, Kosowo oraz Węgry. Uczestnicy programu CEEPUS otrzymują stypendia przyznawane przez kraje przyjmujące; miesięczne stawki stypendiów do poszczególnych krajów podane są na […]

  • Erasmus +

    Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, […]