Plan

 • Wydział Zarządzania

  Semestr zimowy okres zajęć 1.10.2016 – 31.01.2017 wakacje zimowe 24.12.2016 – 8.01.2017 zimowa sesja egzaminacyjna 1.02.2017 – 12.02.2017 zimowa sesja poprawkowa 18.02.2017 – 15.03.2017

 • Wydział FIU

  Semestr zimowy Okres zajęć 01.10.2016 – 31.01.2017 Składanie podań o przeniesienie, wznowienie studiów do 15.09.2016 Składanie podań o Indywidualny Plan i Program Nauczania i przepisanie oceny do 15.10.2016 Deklaracja przedmiotów na semestr zimowy wynikająca z kolizji zajęć do 30.09.2016 studia niestacjonarne do 15.10.2016 studia stacjonarne Deklaracja wyboru specjalności (1 rok studiów 2 stopnia) wrzesień 2016 […]

 • Wydział Ekonomii

  Semestr zimowy Czas trwania zajęć 01.10.2016 – 31.01.2017 Składanie podań – kolizja w planie przedmiotów SW do 15.10.2016r. Składanie podań o przepisanie ocen do 15.10.2016r. Wybór specjalności (studenci I roku 2 stopnia – kierunek GZP) Październik 2016 Korekta deklaracji wyboru specjalności Październik 2016 Wybór ścieżki – Projekt (studenci I roku 1 stopnia – kierunek PiF) […]

 • Plan lektoratów

  Plany zajęć dla studentów studiów stacjonarnych Plany zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych