Harmonogram roku akademickiego

  • Wydział Zarządzania

    Semestr zimowy okres zajęć 1.10.2016 – 31.01.2017 wakacje zimowe 24.12.2016 – 8.01.2017 zimowa sesja egzaminacyjna 1.02.2017 – 12.02.2017 zimowa sesja poprawkowa 18.02.2017 – 15.03.2017

  • Wydział Ekonomii

    Semestr zimowy Czas trwania zajęć 01.10.2016 – 31.01.2017 Składanie podań – kolizja w planie przedmiotów SW do 15.10.2016r. Składanie podań o przepisanie ocen do 15.10.2016r. Wybór specjalności (studenci I roku 2 stopnia – kierunek GZP) Październik 2016 Korekta deklaracji wyboru specjalności Październik 2016 Wybór ścieżki – Projekt (studenci I roku 1 stopnia – kierunek PiF) […]