PS UE

 • Adapciak 2017

  Obóz jest organizowany co roku na przełomie sierpnia i września z myślą o studentach tzw. roku „0″. Na obozie nowo przyjęci studenci mają szansę przeżyć jedną z najwspanialszych przygód swojego życia, poznając przy tym tajniki studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym, a także zawierając mnóstwo nowych znajomości. Głównym celem obozu jest zaadaptowanie przyszłych studentów naszej Alma Mater […]

 • Parlament studentów RP

  Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej to ogólnopolskie przedstawicielstwo wszystkich studentów. Zgodnie z art. 203 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), tworzą go przedstawiciele wszystkich samorządów studenckich w Polsce. Parlament Studentów RP jest niezależną organizacją, będącą oficjalnym głosem środowiska studenckiego. […]

 • Forum uczelni ekonomicznych

  Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest członkiem, a zarazem współzałożycielem, jednostki Forum Uczelni Ekonomicznych (w skrócie: FUE). Forum Uczelni Ekonomicznych założone 18 kwietnia 2009 roku, to organizacja zrzeszająca studentów pięciu największych uczelni ekonomicznych w Polsce. W skład FUE wchodzą Samorządy następujących Uczelni: Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, […]

 • Rada mieszkańców DS

  Rada Mieszkańców jest organem Samorządu Studenckiego, powołanym do organizowania życia studenckiego i kontroli przestrzegania postanowień regulaminu przez mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Rada Mieszkańców reprezentuje mieszkańców Domów Studenckich wobec Kierownika DS i władz Uniwersytetu we wszystkich sprawach dotyczących mieszkańców DS. RM uprawniona jest do: współdziałania z kierownikiem DS w sprawach dotyczących zakwaterowania, egzekwowania […]

 • Rada studentów WBFiA

  Rada Studentów WBFiA działa na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym w Rybniku. Jej podstawowym zadaniem jest reprezentowanie interesów studentów na uczelni, ale oprócz tego zajmuje się również organizacją  imprez studenckich i  wydarzeń takich jak Juwenalia Rybnickie.   Zadaniem Rady Studentów WBFiA jest: przedstawianie opinii we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia, […]

 • Rada organizacji studenckich

  Rada Organizacji Studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach to wspólna inicjatywa organizacji studenckich działających na naszej Alma Mater. Rada skupia przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń działających na UE, którzy wspólnie realizują powierzone Radzie zadania. Przewodniczącym Rady Organizacji Studenckich jest Przewodniczący Parlamentu Studenckiego. Misją ROS-u jest dialog między organizacjami studenckimi oraz przemawianie wspólnym głosem w sprawach studentów zrzeszonych w organizacjach. Dbamy o swobodny przepływ informacji […]

 • Komisja przy PS

  Czym jest Komisja przy Parlamencie ? Jest to grupa studentów z różnych lat studiów, którzy wyrażają chęć działania i pomocy przy organizacji projektów Parlamentu Studenckiego. Komisja aktywizuje studentów uniwersytetu, pomaga wdrożyć się w strukturę Parlamentu i poznać (dla większości studentów tajemnicze) regulaminy i podstawy prawne funkcjonujące na uczelni. Do Komisji należeć może każdy, kto chce […]

 • Poradnia sesyjna

  Nie wiesz co zrobić, gdy nie zdałeś egzaminu? Brakuje Ci punktów ECTS, aby zaliczyć semestr i nie wiesz co zrobić? Nie wiesz do kogo złożyć podanie? Jak uzyskać tryb poprawkowy? Jakie są opłaty? A może uważasz, że prowadzący złamał Regulamin? Poradnia sesyjna uruchamiana na czas sesji pomoże Ci rozwiać wszelkie wątpliwości oraz problemy. Kontakt: Pełnomocnicy […]

 • Transekonomik

  Dawniej istniał pod nazwą „Polski Erasmus”- to program semestralnej wymiany studenckiej między pięcioma uczelniami ekonomicznymi, oparty na umowie multilateralnej między ośrodkami akademickimi dotyczącej mobilności studentów podpisanej przez władze rektorskie 20 czerwca 2009. Program ten wzorowany jest na europejskim programie LLP/Erasmus. Umożliwia on uczelniom wysłanie 10 studentów rokrocznie do każdej z pozostałych czterech uczelni ekonomicznych. Dzięki […]

 • Paranormalia

  Jest to najbardziej absurdalna strona Juwenaliów Śląskich. Paranormalna organizowane są podczas tygodnia Juwenaliowego na terenie Akademików UE i przyjmują formę studenckich igrzysk absurdu pełnych niebanalnych konkurencji. Są nimi między innymi wyścigi wózków z marketu, ślizg na klacie, rzut nietypowym przedmiotem i wiele innych. Podczas imprezy energii dodaje doskonała oprawa muzyczna oraz liczne nagrody. „Poczuj klimat […]

 • Juwenalia Śląskie

  Juwenalia to święto studentów. W wielu miastach akademickich w te dni odbywa się symboliczne przekazanie studentom przez prezydentów kluczy do bram miasta. Zabawa trwa przez szereg dni, w czasie których odbywają się imprezy kulturalno-sportowe, organizowane głównie przez i dla studentów. Przypadają mniej więcej miesiąc przed sesją letnią, aby student mógł się zrelaksować przed czasem wielkiego […]

 • Mosty ekonomiczne

  Projekt „Mosty Ekonomiczne” wspierany jest przez członków Forum Uczelni Ekonomicznych, jako realizacja jednego z głównych zadań FUE o wspólnych działaniach, zmierzających do promocji i rozwoju programów wymiany studenckiej. Mosty Ekonomiczne to cykl kilkudniowych wymian studentów między największymi uczelniami i wydziałami ekonomicznymi w Polsce – Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Katowice. Projekt ma na celu przybliżenie uczestniczącym w nim […]