Kim jesteśmy?

  • Misja, cele i zadania

    Misja Parlamentu Studenckiego Reprezentuje, współdecyduje, nadzoruje, organizuje, integruje, współpracuje i informuje. Parlament Studencki to organ Samorządu Uczelnianego, który już od 1998 roku z sukcesami zajmuje się reprezentacją interesów przeszło 15 000 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zajmuje się zapleczem kulturalnym świata naukowego, co w praktyce oznacza czynne zaangażowanie w liczne wydarzenia o charakterze zarówno rozrywkowym, […]

  • Parlament Studencki

    Parlament Studencki jest reprezentacją Samorządu Studenckiego (który tworzą wszyscy studenci Uniwersytetu Ekonomicznego). W jego skład wchodzi od dwudziestu do dwudziestu pięciu przedstawicieli poszczególnych lat studiów i wydziałów wybranych zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie Samorządu Studenckiego. Nad pracami oraz wszelkimi przedsięwzięciami czuwa Prezydium Parlamentu Studenckiego: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący ds. Finansów, 4 członków Prezydium.   Parlament Studencki […]