PS UE

 • Półmetek

  Impreza organizowana z myślą o studentach II roku studiów licencjackich naszej uczelni. Studenci mają niepowtarzalną okazję pobawić się wspólnie w wynajętym klubie, świętując w ten sposób „półmetek” swoich studiów. Grono studentów, którzy znają się na co dzień ze studiów, gwarantuje wyjątkową atmosferę zabawy i jest okazją do bliższej integracji.

 • Akademia rozwoju

  Akademia Rozwoju, to cykl szkoleń, który ma na celu poszerzenie praktycznej wiedzy oraz pomoc w zdobyciu umiejętności, których nie nabędziecie na wykładach, a co za tym idzie – zwiększenie Waszych szans na rynku pracy. W ramach Akademii odbywają się szkolenia, warsztaty, wykłady otwarte.

 • Spotkanie ze starostami

  Spotkanie mające na celu poinformowanie o obowiązkach i roli jaką pełni Starosta Grupy. Omawiane są zagadnienia dotyczące Parlamentu Studenckiego – Pełnomocnicy Wydziałów, działalność Komisji, organizowane projekty – ale także informacje dotyczące regulaminów i ustaw. Przedstawiane są możliwe formy aktywności studentów na uczelni – działania organizacji studenckich. Spotkanie przebiega w formie luźnej dyskusji, gdzie mile widziane […]

 • Światowy tydzień przedsiębiorczości

  Organizowany w połowie listopada. Wydarzenie ma charakter globalny. Polska po raz pierwszy przystąpiła do projektu w 2008r. Cel wydarzenia: inspirowanie, upowszechnianie wśród młodych ludzi pojęcia przedsiębiorczości jako wartościowej postawy życiowej oraz pozytywnego kierunku myślenia. Samorządy wielu polskich uczelni podjęły się zadania wspierania postaw przedsiębiorczych wśród studentów swoich uczelni, organizując dla nich szkolenia oraz wykłady. W […]

 • Otrzęsiny

  Otrzęsiny to impreza dla studentów I roku studiów, która ma na celu „symboliczne” przyjęcie pierwszoroczniaków w grono całej społeczności studenckiej. Parlament Studencki wraz z samorządami innych śląskich uczelni wyższych organizuje z tej okazji koncerty oraz eventy integracyjne.

 • Spotkania integracyjne – Witamy maturzystów!

  SPOTKANIA INTEGRACYJNE: WITAMY MATURZYSTÓW! Organizowane w lipcu spotkania mające na celu integrację nowo przyjętych studentów. Dają możliwość zapoznania się ze swoimi przyszłymi kolegami i koleżankami z grupy, swojego wydziału, a także z całej uczelni. Jako starsi koledzy odpowiadamy na każde nurtujące pytanie, a także zdradzamy sekrety życia studenckiego.

 • Rzecznik praw studenta

  RZECZNIK PRAW STUDENTA Bogdan Matyja bogdan.matyja@ps.uekat.pl Dyżury (pok.217F): Tydzień A: wtorek i czwartek 13:20-15:10 Tydzień B: poniedziałek 9:30 – 13:20 Kim jest Rzecznik Praw Studenta? Do jego obowiązków, jako Rzecznika, należy pomoc studentom oraz interwencja w przypadku łamania ich praw na uczelni. Jego zadaniem są również działania prewencyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości w zakresie […]

 • Misja, cele i zadania

  Misja Parlamentu Studenckiego Reprezentuje, współdecyduje, nadzoruje, organizuje, integruje, współpracuje i informuje. Parlament Studencki to organ Samorządu Uczelnianego, który już od 1998 roku z sukcesami zajmuje się reprezentacją interesów przeszło 15 000 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zajmuje się zapleczem kulturalnym świata naukowego, co w praktyce oznacza czynne zaangażowanie w liczne wydarzenia o charakterze zarówno rozrywkowym, […]

 • Parlament Studencki

  Parlament Studencki jest reprezentacją Samorządu Studenckiego (który tworzą wszyscy studenci Uniwersytetu Ekonomicznego). W jego skład wchodzi od dwudziestu do dwudziestu pięciu przedstawicieli poszczególnych lat studiów i wydziałów wybranych zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie Samorządu Studenckiego. Nad pracami oraz wszelkimi przedsięwzięciami czuwa Prezydium Parlamentu Studenckiego: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący ds. Finansów, 4 członków Prezydium.   Parlament Studencki […]