Uniwersytet

 • Biblioteka Śląska

  Biblioteka Śląska jest wojewódzką biblioteką publiczną o statusie naukowym, uwzględniającą: potrzeby środowisk akademickich śląskich uczelni zakres i kierunki badań naukowych prowadzonych w śląskich instytucjach naukowych udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych Biblioteka posiada w swoich zbiorach ponad 2 mln. woluminów, w tym: dokumenty drukowane (książki, broszury, czasopisma i inne periodyki) materiały rękopiśmienne (rękopisy, […]

 • ROND

  O Ośrodku W październiku 2002 r. swoją działalność rozpoczął Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Akademii Ekonomicznej (Obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). Wspólnie z Politechniką Śląską i Uniwersytetem Śląskim utworzył Zespół Szkół Wyższych, który mieści się w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, w obiektach byłego szpitala miejskiego. Zmodernizowany budynek UE jest największy i najciekawszy architektonicznie, a jego powierzchnia […]

 • Biblioteki wydziałowe i czytelnia CNTI

  Warunkiem korzystania z zasobów Bibliotek Wydziałowych jest wcześniejsza rejestracja i utworzenie konta czytelnika w CINiBA. Posiadanie konta w CINiBA jest równoznaczne z posiadaniem aktywnego konta do wszystkich BW UE. Limity wypożyczonych książek oraz okresy wypożyczeń obowiązujące we wszystkich Bibliotekach Wydziałowych. Limit książek dla studentów, to 10 sztuk, czas wypożyczenia 4 tygodnie, możliwe są trzy prolongaty. […]

 • CINiBA

  Jest to wspólna biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego. Dnia 12 października 2012r. została uruchomiona nowoczesna biblioteka naukowa spełniająca standardy XXI wieku. Dotyczą one zarówno udostępniania informacji niezbędnej do realizacji programów studiów obu uczelni, poprawy jakości nauczania poprzez zwiększenie potencjału badawczego i dostępności literatury naukowej w regionie, jak również zwiększenia roli Uniwersytetu Śląskiego […]

 • Dziekanat studiów niestacjonarnych

  Pokój 209A, godziny urzędowania: poniedziałek   09.00 – 12.00 wtorek            09.00 – 12.00 środa              09.00 – 12.00                        oraz                       12.00 – 18.00          w dniach: 9, 16, 23 listopada 2016r.                                                                       7, 14 grudnia 2016r.                                                                       11, 18, 25 stycznia 2017r. czwartek        12.00 – 15.00 sobota            08.00 – 14.00          w […]

 • Dziekanat studiów stacjonarnych

  Dziekanat studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzania studia I stopnia terminy dyżurów: poniedziałek – środa  09.00-12.00 czwartek 12.00-17.50  wg harmonogramu dyżurów studia II stopnia terminy dyżurów: poniedziałek – środa  09.00-12.00 czwartek 12.00-17.50 wg harmonogramu dyżurów studia I i II stopnia – kierunek International Business terminy dyżurów: poniedziałek 09.00-12.00 wtorek 12.00-15.00 środa  09.00-12.00 czwartek 12.00-15.00 Dodatkowe informacje: Kierownik […]