Biblioteka

  • Biblioteka Śląska

    Biblioteka Śląska jest wojewódzką biblioteką publiczną o statusie naukowym, uwzględniającą: potrzeby środowisk akademickich śląskich uczelni zakres i kierunki badań naukowych prowadzonych w śląskich instytucjach naukowych udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych Biblioteka posiada w swoich zbiorach ponad 2 mln. woluminów, w tym: dokumenty drukowane (książki, broszury, czasopisma i inne periodyki) materiały rękopiśmienne (rękopisy, […]

  • Biblioteki wydziałowe i czytelnia CNTI

    Warunkiem korzystania z zasobów Bibliotek Wydziałowych jest wcześniejsza rejestracja i utworzenie konta czytelnika w CINiBA. Posiadanie konta w CINiBA jest równoznaczne z posiadaniem aktywnego konta do wszystkich BW UE. Limity wypożyczonych książek oraz okresy wypożyczeń obowiązujące we wszystkich Bibliotekach Wydziałowych. Limit książek dla studentów, to 10 sztuk, czas wypożyczenia 4 tygodnie, możliwe są trzy prolongaty. […]

  • CINiBA

    Jest to wspólna biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego. Dnia 12 października 2012r. została uruchomiona nowoczesna biblioteka naukowa spełniająca standardy XXI wieku. Dotyczą one zarówno udostępniania informacji niezbędnej do realizacji programów studiów obu uczelni, poprawy jakości nauczania poprzez zwiększenie potencjału badawczego i dostępności literatury naukowej w regionie, jak również zwiększenia roli Uniwersytetu Śląskiego […]