Czy wiesz, że…

 • Jeżeli opuścisz zaliczenie lub egzamin dziekan może przywrócić termin zaliczenia/egzaminu.

 

 • W terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku egzaminu lub zaliczenia możesz złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu/zaliczenia komisyjnego.

 

 • Na naszej uczelni istnieje 39 kół naukowych, w których możesz się zaangażować. Sprawdź ofertę!

 

 • Przygotowaliśmy wzory podań, które mogą Wam się przydać podczas studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym.

 

 • Zapomogę możesz otrzymać w dowolnym momencie oraz maksymalnie dwa razy w trakcie roku akademickiego.

 

 • Na podstawie ważnej legitymacji studenckiej możesz korzystać z basenu i sauny w ramach zajęć fakultatywnych.

 

 • W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji dot. przyznania (lub nieprzyznania) stypendium rektora dla najlepszych studentów możesz złożyć wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

 • Na naszej uczelni istnieje bezprzewodowa sieć WiFi, do której dostęp może uzyskać każdy student naszej uczelni

 

 • Do końca października możesz ubezpieczyć się w dziekanacie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

 • 17 października mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 

 

 • 1 października wchodzi w życie nowy Regulamin Studiów, w którym wprowadzone zostały znaczące zmiany.

 

 • zapisy na zajęcia WF odbywają się na pierwszych zajęciach w planie. Do wyboru jest basen oraz dwie/trzy inne dyscypliny. Studium prowadzi zajęcia z siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, nauce i doskonaleniu pływania, ćwiczeniach…
Posted in: