Procedura zakładania KN

Procedura i nastepujące działania :

 • Zapoznać się z ofertą Studenckich Kół Naukowych (SKN) działających na uczelni
 • Zapoznać się ze specjalizacjami naukowo – dydaktycznymi Katedr Uczelni i wybrać tę, która pokrywa się lub jest w największym stopniu zbieżna z tematyką, którą chcemy poznać i badać.
 • Umówić się na spotkanie z Kierownikiem Katedry, by przedstawić propozycję współpracy oraz wybrać Opiekuna Koła.
 • Umówić się z Opiekuna Koła, w celu przedstawienia propozycji współpracy.
 • Wybranie Zarządu Koła.
 • Stworzyć listę założycieli Koła. Liczba członków założycieli: 8-10.
 • Stworzyć Status, Regulamin, Plan Strategiczny i Operacyjny Koła, jak również wzór deklaracji członkowskiej.
 • Status Koła, wraz ze wszystkimi załącznikami przesłać do akceptacji prawników uczelni. Sprawami związanymi z założeniem SKN zajmuje się Pan mgr Marcin Tatoj (Biuro Organizacyjno-Prawne, Zespół Organizacyjno-Prawny, Budynek N, pok. 117, e-mail: marcin.tatoj@ue.katowice.pl, tel. 32 257 7159).
 • Złożyć Wniosek o założenie Koła wraz z potrzebnymi załącznikami, skierowany do Prorektora ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą, podpisany przez Kierownika Katedry i Opiekuna. Dokumenty składane są za pośrednictwem Pana mgr Marcina Tatoj.
 • Decyzja Prorektora ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą
 •  Złożyć Wniosek o założenie Koła wraz z potrzebnymi załącznikami, skierowany do JM Rektora, podpisany przed Kierownika Katedry i Opiekuna . Dokumenty składane są za pośrednictwem Pana mgr Marcina Tatoj.
 • Decyzja JM Rektora.

 

Obsługą SKN, udzielaniem wszelkich informacji związanych z finansowaniem SKN oraz wydatkowaniem pieniędzy przez SKN zajmuje się Pani Zofia Piwowarczyk

budynek L, pok. 16

e-mail: biuro.dydaktyki@ue.katowice.pl

tel. 32 257 71 18.

Posted in: