AEGEE

Europejskie Forum Studentów AEGEE (czyt ae:że) jest pozarządową i politycznie niezależną, niekomercyjną, największą interdyscyplinarną organizacją studencką w Europie. AEGEE (czego francuskim rozwinięciem jest Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe) za główny cel stawia sobie rozwijanie otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa przez promowanie współpracy, komunikacji i integracji między młodymi ludźmi w Europie i poza jej granicami. AEGEE bierze udział w polityce na najwyższym poziomie, promując ideały takie jak: otwartość w wyższej edukacji, pokój i bezpieczeństwo, aktywne obywatelstwo i wymiana kulturalna, jest pionierem dyskusji tematycznych, zajmując się m.in. zagadnieniami bezpieczeństwa, ekologii, Środkowego Wschodu, międzynarodowej mobilności pracy, europejskiej gospodarki, dodatkowo – europejskimi relacjami, AIDS i prawami człowieka. Od początku swego istnienia, czyli od 1985 roku, AEGEE ściśle współpracuje z Komisją Europejską, jest konsultantem w tematach dotyczących studentów, (w szczególności programu Socrates–Erasmus, którego jest inicjatorem), posiada także status konsultanta przy UNESCO oraz uczestnika przy Radzie Europy i specjalny charakter konsultatywny ONZ.
W chwili obecnej AEGEE Katowice posiada ponad 60 członków i wielu sympatyków (związanych z organizacją poprzez mailingowe listy dyskusyjne) – studentów i absolwentów różnych śląskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Śląskiej, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej etc. AEGEE Katowice zostało założone w 1991 roku na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – jako lokalny oddział posiadamy niezbędne doświadczenie w organizowaniu wszelkiego rodzaju projektów zarówno o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, jak i europejskim.

Dane kontaktowe:
ul. Bankowa 5, pokój 214 (II piętro)
mail: katowice@aegee.org
tel.: 32 359 19 32

Posted in: