KZA Gaudeamus

KZA Gaudeamus prowadzi działalność na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach od roku akademickiego 2008/09. Zrzesza młodzież akademicką pragnąca realizować w życiu publicznym wartości i zasady zawarte w społecznej nauce Kościoła Katolickiego. Wizja działalności to umożliwienie młodym ludziom rozwoju ich predyspozycji w zakresie organizacyjnym oraz intelektualnym, przy jednoczesnym zdobyciu cennego doświadczenia. Wśród projektów realizowanych w poprzednich latach były konferencje (m.in. z Wojciechem Cejrowskim, ks. Piotrem Pawlukiewiczem), wykłady, warsztaty. Warto podkreślić również działalność charytatywną: zbiórka nakrętek na leczenie chorej Lenki Paw, organizacja koncertu charytatywnego, zbiórka na misje w Zambii.

Posted in: