Progress

Studencka Organizacja Public Relations PRogress jest pierwszą w Polsce organizacją studencką zajmującą się szeroko rozumianą działalnością związaną z public relations. Poprzez organizowanie cyklu seminariów, konferencji, czy konkursów wiedzy praktycznej upowszechniamy wiedzę z zakresu kształtowania wizerunku osób i organizacji. Zapraszani przez nas prelegenci, praktycy w dziedzinie PR, dziennikarze, czy przedstawiciele firm pomagają uczestnikom odpowiedzieć na takie pytania jak:

Co to jest public relations?
Jaka jest jego rola we współczesnym świecie?
Czym pojęcie to różni się od innych, pokrewnych dziedzin?

Adresatami organizowanych projektów są przede wszystkim studenci, ale w naszych przedsięwzięciach chętnie biorą udział także przedstawiciele środowisk gospodarczych. PRogress powstał w 2000r. z inicjatywy studentów specjalności public relations Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Dane kontaktowe:
ul. 1-go Maja 47, pok. 406E
e-mail: progress@ue.katowice.pl
Tel: 32 257 72 28

Posted in: