Erasmus +

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Przedmiotem stypendium na studia zagraniczne jest pobyt w jednej z uczelni partnerskich Uniwersytetu Ekonomicznego, w celu zrealizowania uzgodnionego i zatwierdzonego przez Dziekana programu studiów trwającego od minimum 3 do maksimum 12 miesięcy (w ramach jednego roku projektowego). Długość indywidualnego stypendium i dokładny termin jego rozpoczęcia zależy od ustaleń wybranej uczelni partnerskiej.

W ramach programu student zwolniony jest z opłacania czesnego w uczelni przyjmującej, ale jest zobowiązany do wnoszenia wszelkich opłat obowiązujących na danym kierunku/specjalności w uczelni macierzystej.

 Zasady rekrutacji       Erasmus+