Języki Obce

MIĘDZYWYDZIAŁOWE CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH


Międzywydziałowe Centrum Języków Obcych uczy następujących języków:

 • angielskiego
 • chińskiego
 • francuskiego
 • hiszpańskiego
 • niemieckiego
 • rosyjskiego
 • ukraińskiego
 • włoskiego

Nauka odbywa się w grupach na różnych poziomach, zależnie od stopnia opanowania języka obcego przez studenta, a mianowicie w grupach początkujących, podstawowych, średnio zaawansowanych, ponad średnio zaawansowanych, zaawansowanych oraz bardzo zaawansowanych.

Dyżury       Testy kwalifikacyjne

Dane kontaktowe:

Bud. N pok 310
ul. bp Adamskiego
tel. 032/257- 77- 90
tel/fax 032/257- 77-86
e-mail: jezyki@ue.katowice.pl


ŚLĄSKA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH EKONOMICZNYCH – LICENCJONOWANE CENTRUM EGZAMINACYJNE LCCI IQ, TELC, CCIP, CILS

Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych to jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która prowadzi odpłatne zajęcia dla osób zainteresowanych nauką języków obcych (ogólnych i ekonomicznych).

Zasadniczym celem nauczania jest czynne i bierne opanowanie przez słuchaczy języka ogólnego i fachowego ( leksyka, konstrukcje gramatyczne , język korespondencji handlowej ) w wybranym języku obcym:

 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
 • włoski

Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych uzyskała licencję na przeprowadzanie egzaminów jako autoryzowane centrum egzaminacyjne:

 • z języka niemieckiego wspólnie z ICC – ZD, ZDfB,
 • z języka angielskiego wspólnie z kapitułą egzaminacyjną Londyńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej – London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications
 • z języka francuskiego wspólnie z Paryską Izbą Handlowo-Przemysłową – CCIP
 • z języka rosyjskiego wspólnie z TELC
 • z języka włoskiego wspólnie z Uniwersytetem w Sienie

Wszystkie wymienione egzaminy przeprowadza Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych. Egzaminy te są uznawane w krajach Unii Europejskiej, USA, Australii i Nowej Zelandii.

Zapisy

Dane kontaktowe:

Budynek N, ul. Adamskiego, pok 310N, 107N
e-mail:
slaskaszkola@ue.katowice.pl, jezyki@ue.katowice.pl
tel. (32) 257 77 86, (32) 257 77 90, (32) 257 74 41

Posted in: