Wydział Ekonomii

Harmonogram Wydziału Ekonomii

Semestr zimowy

Czas trwania zajęć 01.10.2016 – 31.01.2017
Składanie podań – kolizja w planie przedmiotów SW do 15.10.2016r.
Składanie podań o przepisanie ocen do 15.10.2016r.
Wybór specjalności

(studenci I roku 2 stopnia – kierunek GZP)

Październik 2016
Korekta deklaracji wyboru specjalności Październik 2016
Wybór ścieżki – Projekt

(studenci I roku 1 stopnia – kierunek PiF)

Październik 2016
Wybór promotora (na rok ak. 2016/2017)

(studenci I roku 2 stopnia – kierunek EK, GP, GZP, MSG)

Październik 2016
Wakacje zimowe 24.12.2016 – 08.01.2017
Zimowa sesja egzaminacyjna 01.02.2017 – 12.02.2017
Złożenie pracy dyplomowej kierunek Logistyka – I termin do 15.02.2017
Zimowa sesja egzaminacyjna – poprawkowa 18.02.2017 – 15.03.2017
Złożenie pracy dyplomowej kierunek Logistyka – II termin do 31.03.2017
Składanie oświadczeń o tryb poprawkowy do 31.03.2017