Wydział FIU

Harmonogram Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

Semestr zimowy
Okres zajęć 01.10.2016 – 31.01.2017
Składanie podań o przeniesienie, wznowienie studiów do 15.09.2016
Składanie podań o Indywidualny Plan i Program Nauczania i

przepisanie oceny

do 15.10.2016
Deklaracja przedmiotów na semestr zimowy wynikająca z kolizji zajęć

do 30.09.2016
studia niestacjonarne

do 15.10.2016
studia stacjonarne

Deklaracja wyboru specjalności (1 rok studiów 2 stopnia) wrzesień 2016
Wakacje zimowe 24.12.2016 – 08.01.2017
Składanie podań o Indywidualny Rozkład Sesji do 15.12.2016
Zimowa sesja zaliczeniowa (I termin) do 31.01.2017
Zimowa sesja egzaminacyjna 01.02.2017 – 14.02.2017
Zimowa sesja poprawkowa (zaliczeniowo-egzaminacyjna) 18.02.2017 – 15.03.2017

Składanie deklaracji Trybu Poprawkowego lub podań o powtarzanie semestru

do 23.03.2017

Deklaracja wyboru specjalności (2 rok studiów 1 stopnia) marzec 2017
Deklaracja przedmiotów na semestr letni (1 rok II stopień) Październik/Listopad 2016
Korekta deklaracji przedmiotów na semestr letni (1 rok II stopień) Listopad 2016
Wybory promotorów (1 rok II stopień) Listopad/Grudzień 2016