Wydział WIiK

Harmonogram Wydziału Informatyki i Komunikacji

Okres zajęć            01.10.2016 – 31.01.2017
Składanie podań o przeniesienie i wznowienie studiów                             do 15.09.2016

 

Składanie podań o przepisanie oceny, Indywidualny Plan i Program Nauczania                             do 15.10.2016

 

 

 

Deklaracja przedmiotów na semestr zimowy wynikająca z kolizji zajęć                            do 30.09.2016

studia niestacjonarne

                          do 15.10.2016

studia stacjonarne

Wakacje zimowe          24.12.2016 – 08.01.2017
Składanie podań o indywidualny rozkład sesji                            do 15.12.2016
Zimowa sesja zaliczeniowa                            do 31.01.2017
Zimowa sesja egzaminacyjna           01.02.2017 – 12.02.2017
Zimowa sesja poprawkowa           18.02.2017 – 16.03.2017
Składanie deklaracji trybu poprawkowego

lub podań o powtarzanie semestru

                           do 23.03.2017
Deklaracja specjalności                              marzec 2017
Deklaracja przedmiotów na semestr letni          październik/listopad 2016
Korekta Deklaracji przedmiotów na semestr letni                            listopad   2016