Wydział Zarządzania

Harmonogram Wydziału Zarządzania

Semestr zimowy

  • okres zajęć 1.10.2016 – 31.01.2017
  • wakacje zimowe 24.12.2016 – 8.01.2017
  • zimowa sesja egzaminacyjna 1.02.2017 – 12.02.2017
  • zimowa sesja poprawkowa 18.02.2017 – 15.03.2017