Starości grup dziekańskich

Kim jest Starosta grupy dziekańskiej?

Student z grupy jest wybierany demokratycznie przez grupę dziekańską (kandydaci zgłaszają się sami). Starosta utrzymuje dobre stosunki z prowadzącym zajęcia, negocjuje terminy zaliczeń, kontaktuje się w imieniu grupy z prowadzącymi, dziekanatem oraz Parlamentem Studenckim. W miarę możliwości informuje o ważnych sprawach związanych ze studiami oraz przekazuje wiadomości z dziekanatu, a także zbiera legitymacje do podbicia i rozdaje je grupie (ułatwia to pracę pracownikom dziekanatu oraz zmniejsza kolejki przed nim :)).

Starosta pełni swoją funkcję w oparciu o ukształtowany w tradycji uniwersyteckiej zwyczaj i odpowiada jedynie przed ogółem studentów swojej grupy.

Co roku, przynajmniej raz w roku akademickim, organizujemy szkolenia dla starostów grup dziekańskich.

Posted in: