Parlament studentów RP

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej to ogólnopolskie przedstawicielstwo wszystkich studentów. Zgodnie z art. 203 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), tworzą go przedstawiciele wszystkich samorządów studenckich w Polsce.

Parlament Studentów RP jest niezależną organizacją, będącą oficjalnym głosem środowiska studenckiego. Jest organem zrzeszającym samorządy ze wszystkich uczelni w kraju.

Parlament działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a w ramach swojej działalności:

  • reprezentuje studentów wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej;
  • odgrywa znaczącą role we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży;
  • zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących studentów oraz w imieniu studentów przestawia ich propozycje władzy publicznej; 
  • wspiera projekty studenckie, patronuje wydarzeniom kulturalnym;
  • inicjuje działania na rzecz środowiska studenckiego;
  • inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim;
  • organizuje również szkolenia i warsztaty, podnoszące kwalifikacje studentów.

Ponadto przedstawiciele PSRP, którzy zasiadają w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz w ramach konsultacji społecznych w instytucjach publicznych (Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, komisjach Sejmu i Senatu RP, ciałach roboczych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), dbają o to, by stanowisko studentów było brane pod uwagę w debacie społecznej.

W ramach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej działają Komisje Branżowe. Komisje branżowe to ogólnopolskie porozumienia samorządów studentów zrzeszone w grupy odpowiadające specyfice swoich uczelni. Komisje powstały, aby rozwijać współprace i umacniać więzi między samorządami studenckimi z różnych ośrodków akademickich w kraju. Dzięki temu we własnym gronie mogą dyskutować i wyrażać opinie dotyczące spraw ogółu studentów. Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego należy do Komisji Branżowej – Forum Uczelni Ekonomicznych.

Posted in: