Akademia rozwoju

Akademia Rozwoju, to cykl szkoleń, który ma na celu poszerzenie praktycznej wiedzy oraz pomoc w zdobyciu umiejętności, których nie nabędziecie na wykładach, a co za tym idzie – zwiększenie Waszych szans na rynku pracy. W ramach Akademii odbywają się szkolenia, warsztaty, wykłady otwarte.

Posted in: