Mosty ekonomiczne

Projekt „Mosty Ekonomiczne” wspierany jest przez członków Forum Uczelni Ekonomicznych, jako realizacja jednego z głównych zadań FUE o wspólnych działaniach, zmierzających do promocji i rozwoju programów wymiany studenckiej.

Mosty Ekonomiczne to cykl kilkudniowych wymian studentów między największymi uczelniami i wydziałami ekonomicznymi w Polsce – Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Katowice. Projekt ma na celu przybliżenie uczestniczącym w nim studentom studiowania w innych placówkach i opiera się na trzech wartościach: edukacji, kulturze i integracji.

W trakcie projektu organizatorzy zapewniają nocleg i organizację czasu w postaci wykładów, szkoleń, case studies, warsztatów i spotkań ze znanymi osobistościami ze świata biznesu; zwiedzanie kulturalnych zabytków i symboli danego miasta i regionu oraz integrację studentów podczas wieczornych imprez w wynajętych przez miasto goszczące klubach.

W wydarzeniu mogą wziąć osoby, które pomyślnie przejdą wszystkie etapy rekrutacji.

Posted in: