Otrzęsiny

Otrzęsiny to impreza dla studentów I roku studiów, która ma na celu „symboliczne” przyjęcie pierwszoroczniaków w grono całej społeczności studenckiej. Parlament Studencki wraz z samorządami innych śląskich uczelni wyższych organizuje z tej okazji koncerty oraz eventy integracyjne.

Posted in: