Spotkanie ze starostami

Spotkanie mające na celu poinformowanie o obowiązkach i roli jaką pełni Starosta Grupy. Omawiane są zagadnienia dotyczące Parlamentu Studenckiego – Pełnomocnicy Wydziałów, działalność Komisji, organizowane projekty – ale także informacje dotyczące regulaminów i ustaw. Przedstawiane są możliwe formy aktywności studentów na uczelni – działania organizacji studenckich. Spotkanie przebiega w formie luźnej dyskusji, gdzie mile widziane są liczne pytania.

Posted in: