Transekonomik

Dawniej istniał pod nazwą „Polski Erasmus”- to program semestralnej wymiany studenckiej między pięcioma uczelniami ekonomicznymi, oparty na umowie multilateralnej między ośrodkami akademickimi dotyczącej mobilności studentów podpisanej przez władze rektorskie 20 czerwca 2009. Program ten wzorowany jest na europejskim programie LLP/Erasmus. Umożliwia on uczelniom wysłanie 10 studentów rokrocznie do każdej z pozostałych czterech uczelni ekonomicznych. Dzięki temu studenci mogą przez semestr doświadczyć specyfiki studiów na uczelni partnerskiej. Mają oni możliwość edukacji u innej kadry naukowej niż na uczelni macierzystej, co sprzyja dyfuzji wiedzy.

Posted in: