Rada mieszkańców DS

Rada Mieszkańców jest organem Samorządu Studenckiego, powołanym do organizowania życia studenckiego i kontroli przestrzegania postanowień regulaminu przez mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Rada Mieszkańców reprezentuje mieszkańców Domów Studenckich wobec Kierownika DS i władz Uniwersytetu we wszystkich sprawach dotyczących mieszkańców DS.

RM uprawniona jest do:

 • współdziałania z kierownikiem DS w sprawach dotyczących zakwaterowania,
 • egzekwowania przestrzegania postanowień regulaminu przez mieszkańców DS,
 • współdecydowania o korzystaniu z urządzeń, sprzętu i pomieszczeń przeznaczonych do użytku ogólnego.

RM zobowiązana jest do:

 • współdziałania z władzami Uniwersytetu i Kierownikiem DS w realizacji zadań wychowawczych i rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych mieszkańców DS,
 • organizowania pracy mieszkańców na rzecz DS i otoczenia obiektów,
 • dbania o poszanowanie mienia, utrzymanie porządku i czystości na terenie DS,
 • tworzenia na terenie DS, we współpracy z Kierownikiem DS, atmosfery i warunków do nauki i wypoczynku.

SKŁAD RADY MIESZKAŃCÓW W KADENCJI 2017/2018

 • Krystian Bąk – Pełnomocnik ds. Domów Studenckich
 • Paulina Mazur – Zastępca Pełnomocnika ds. Domów Studenckich

KOMISJA WYBORCZA DO RADY MIESZKAŃCÓW DOMÓW STUDENCKICH

 • Olimpia Buczek
 • Paulina Chabera
 • Aleksandra Klębowska

 

Posted in: