Rada studentów WBFiA

Rada Studentów WBFiA działa na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym w Rybniku. Jej podstawowym zadaniem jest reprezentowanie interesów studentów na uczelni, ale oprócz tego zajmuje się również organizacją  imprez studenckich i  wydarzeń takich jak Juwenalia Rybnickie.

 

Zadaniem Rady Studentów WBFiA jest:

  • przedstawianie opinii we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia,
  • reprezentowanie i ochrona interesów studentów na forum Uczelni,
  • wnioskowanie o rozszerzenie i sposób podziału funduszu na działalność studencką,
  • przedstawianie opinii na temat działalności jednostek organizacyjnych i organów Uczelni zajmujących się sprawami studenckimi, przedstawianie swoich wniosków organom Uczelni,
  • dokonywanie zmian Regulaminu Samorządu Studenckiego,
  • współdziałanie z Rektorem przy ustalaniu organizacji roku akademickiego,
  • obrona praw studentów poprzez podejmowanie interwencji, gdy prawa te są naruszane,
  • opiniowanie zasad podziału i współdecydowanie w określeniu wielkości funduszu przeznaczonego na stypendia i zapomogi,
  • uzgadnianie Regulaminu Studiów.

Dyżury
Wtorek  11:30 – 12:30
Piątek    14:00 – 15:00

Telefon
32 432 98 61

Mail
rs.rond@onet.pl

Kontakt
Rudzka 13c
44-200 Rybnik

Posted in: