Rzecznik praw studenta

RZECZNIK PRAW STUDENTA

Anna Pluta

 anna.pluta@ps.uekat.pl

Dyżury:
Tydzień A: poniedziałek 11:30-15:10
Tydzień B: środa 13:20 – 15:10

Kim jest Rzecznik Praw Studenta?

Do jego obowiązków, jako Rzecznika, należy pomoc studentom oraz interwencja w przypadku łamania ich praw na uczelni. Jego zadaniem są również działania prewencyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów. Rzecznik Praw Studenta jest także opiekunem Pełnomocników Wydziałów.

Posted in: