Biblioteka Śląska

Biblioteka Śląska jest wojewódzką biblioteką publiczną o statusie naukowym, uwzględniającą:

 • potrzeby środowisk akademickich śląskich uczelni
 • zakres i kierunki badań naukowych prowadzonych w śląskich instytucjach naukowych
 • udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych

Biblioteka posiada w swoich zbiorach ponad 2 mln. woluminów, w tym:

 • dokumenty drukowane (książki, broszury, czasopisma i inne periodyki)
 • materiały rękopiśmienne (rękopisy, maszynopisy)
 • materiały kartograficzne (mapy, plany, atlasy)
 • materiały ikonograficzne (grafikę, fotografię, pocztówki, ekslibrisy)
 • dokumenty audiowizualne (płyty analogowe i kompaktowe oraz kasety magnetofonowe)
 • dokumenty życia społecznego (DŻS-y)
 • elektroniczne nośniki informacji (dyskietki i CD-ROM-y)

KATALOG        BS.KATOWICE.PL

Dane kontaktowe:

Plac Rady Europy 1
40-021 Katowice

 • centrala: 32 20 83 700
 • informacja biblioteczna: 32 20 83 740
 • sekretariat: 32 20 83 875
 • wypożyczalnia: 32 20 83 748
 • mail: info@bs.katowice.pl
Posted in: