CINiBA

Jest to wspólna biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego.

Dnia 12 października 2012r. została uruchomiona nowoczesna biblioteka naukowa spełniająca standardy XXI wieku. Dotyczą one zarówno udostępniania informacji niezbędnej do realizacji programów studiów obu uczelni, poprawy jakości nauczania poprzez zwiększenie potencjału badawczego i dostępności literatury naukowej w regionie, jak również zwiększenia roli Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w międzynarodowych relacjach naukowych.

Centrum pełni tradycyjne funkcje biblioteki naukowej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i narzędzi informacyjnych. Jednocześnie realizuje nowe zadania uwzględniające różne grupy użytkowników, nie tylko związanych ze środowiskiem akademickim. Oznacza to, że ze zbiorów zgromadzonych i udostępnianych w CINiBA mogą korzystać wszyscy.

CINiBA czynna jest od od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00- 20.00. Wrzutnia czynna całą dobę.

Jak się zapisać?

Wypełniając i wysyłając Formularz „Rejestracja nowych czytelników” (przeznaczony jest dla osób, które nigdy nie wypożyczały w sieci bibliotek UŚ i UE lub przechodzą na kolejny stopień studiów. Pozostali czytelnicy aktywują kartę/legitymację bibliotece).

Formularz, katalogi elektroniczne oraz reszta niezbędnych informacji na stronie ciniba.edu.pl.

Dane kontaktowe:

ul. Bankowa 11a
mail: sekretariat@ciniba.edu.pl
tel.: 32 786 50 00

Posted in: