ROND

O Ośrodku

W październiku 2002 r. swoją działalność rozpoczął Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Akademii Ekonomicznej (Obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). Wspólnie z Politechniką Śląską i Uniwersytetem Śląskim utworzył Zespół Szkół Wyższych, który mieści się w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, w obiektach byłego szpitala miejskiego. Zmodernizowany budynek UE jest największy i najciekawszy architektonicznie, a jego powierzchnia wynosi 3000 m kw.

Obiekt Uniwersytetu Ekonomicznego jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, spełnia najostrzejsze kryteria w tym zakresie, ma wszelkie udogodnienia funkcjonalne oraz wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt ułatwiający poruszanie się.

Pracownicy oraz studenci mają do dyspozycji nowoczesną aulę, mogącą docelowo pomieścić do 150 osób, punkt biblioteczny oraz pracownie komputerowe.

Władze naszej uczelni podjęły decyzję o stopniowym przekształceniu Rybnickiego Ośrodka Naukowo–Dydaktycznego w zamiejscowy Wydział Biznesu, Finansów i Administracji.

Obecni studenci ROND kontynuują studia według dotychczasowych zasad. Działalność ROND wygasa w 2017 roku wraz z zakończeniem obecnego cyklu kształcenia. Do tego czasu organizacja studiów nie ulega zmianie. Od roku akademickiego 2017/2018 studenci w Rybniku będą studiowali tylko na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji

Posted in: