Władze dziekańskie

  • Photo of dr hab. Robert Wolny, prof. UE

  • Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem

    dr hab. Robert Wolny, prof. UE

    +48 32257-7555
    +48 32257-7559