Dziekanat studiów stacjonarnych

Dziekanat studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzania

studia I stopnia

terminy dyżurów:
poniedziałek – środa  09.00-12.00
czwartek 12.00-17.50  wg harmonogramu dyżurów

studia II stopnia

terminy dyżurów:
poniedziałek – środa  09.00-12.00
czwartek 12.00-17.50 wg harmonogramu dyżurów

studia I i II stopnia – kierunek International Business

terminy dyżurów:
poniedziałek 09.00-12.00
wtorek 12.00-15.00
środa  09.00-12.00
czwartek 12.00-15.00


Dodatkowe informacje:

Kierownik Dziekanatu
mgr Aneta Szmyt
tel.: (32) 257 7200
pok. 219 A
e-mail: aneta.szmyt@ue.katowice.pl

Zastępca Kierownika Dziekanatu
mgr Anna Sibielak
tel.: (32) 257 7002
pok. 214 A
e-mail: anna.sibielak@ue.katowice.pl

Biuro Dziekana
mgr Anna Włodarczyk
tel.: (32) 257 7208
pok. 219 A

poniedziałek – piątek 08.00-15.30