Ankieta / Survey

[PL]

Drodzy Studenci! 

W trosce o jakość kształcenia na naszym Uniwersytecie Parlament Studencki zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej e-learningu na Waszych kierunkach studiów. Poniższy formularz ma na celu zbadanie jakości nauczania zdalnego oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości lub braków. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki pozwolą nam zadbać o udoskonalenie procesu nauczania na naszej Uczelni.

Na Wasze odpowiedzi czekamy do 7 kwietnia 

Link do ankiety ⤵️

https://forms.gle/d2WeCUL6nQYn6Wbv6

 

[ENG]

Survey of the University of Ecomonics students’ opinions of the quality of e-learning

As the Student Parliament of the University of Economics in Katowice we are concerned with the quality of education at our University. That is why we would like to ask students to answer the following questions about their views on the e-learning process in their fields of study. The purpose of this questionnaire is to investigate the quality of e-learning and to correct possible irregularities or deficiencies that might have occured. This questionnaire is anonymous, the answers will help us try to improve the teaching methods used at our University.