Dni rektorskie na rok akademicki 2021/2022

Drodzy Studenci!

Na wniosek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Sławomir Smyczek wyraził zgodę na następujące dni rektorskie:
 
– 14 października 2021 r.
– 2 listopada 2021 r.
– 12 listopada 2021 r.
– 23 grudnia 2021 r.
 
– 11 stycznia 2022 r.