Forum Uczelni Ekonomicznych

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest członkiem, a zarazem współzałożycielem, jednostki Forum Uczelni Ekonomicznych (w skrócie: FUE).

Forum Uczelni Ekonomicznych założone 18 kwietnia 2009 roku, to organizacja zrzeszająca studentów pięciu największych uczelni ekonomicznych w Polsce.

W skład FUE wchodzą Samorządy następujących Uczelni:

 • Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Rada Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Rada Uczelniana Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Do głównych zadań FUE należą:

 • Reprezentowanie interesów studentów Uczelni Ekonomicznych wchodzących w skład FUE
 • Współpraca z władzami statutowymi PSRP
 • Wspólne działania zmierzające do promocji i rozwoju programów wymiany studenckiej
 • Współpraca przy organizacji przedsięwzięć podejmowanych na rzecz studentów Uczelni Ekonomicznych
 • Wymiana doświadczeń
 • Wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach dotyczących ogółu studentów Uczelni Ekonomicznych
 • Wspieranie przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej
 • Organizacja cyklicznych spotkań FORUM UCZELNI EKONOMICZNYCH, umożliwiających realizację powyższych celów

Organem wykonawczym FUE jest Prezydium, w którego skład wchodzi po jednym reprezentancie z każdej uczelni. Podczas zjazdów delegaci debatują na tematy związane z rozwojem organizacji oraz podejmują decyzje dotyczące realizowanych przez nią projektów.

W ramach FUE zajmujemy się organizacją wymian międzyuczelnianych takich jak Mosty Ekonomiczne czy Transekonomik.

Jako Komisja Branżowa Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej bierzemy czynny udział w pracach nad ulepszaniem systemu studiów oraz mamy wpływ na zmiany w systemie kształcenia.

Więcej informacji na temat FUE możecie znaleźć na mediach społecznościowych: FacebookuInstagramie.

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

parlament@uekat.pl

ul. Bogucicka 14 / pok. 217F

32 257 72 16

Parlament Studencki

Kontakt
parlament@uekat.pl
32 257 72 16