Forum Uczelni Technicznych

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest jednym z członków Forum Uczelni Technicznych (w skrócie: FUT), będącego jedną z komisji branżowych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. FUT został założony 21 kwietnia 2006 roku i zrzesza 33 różne samorządy z uczelni technicznych z całej Polski.

Z samorządów zrzeszonych w FUT wymienić można:

  • Samorząd Studencki Akademii Wojsk Lądowych
  • Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej
  • Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej 
  • Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej
  • Samorząd Studencki Akademii Pożarniczej
  • Samorząd Studencki Wojskowej Akademii Technicznej 

A także wiele innych samorządów pozostałych uczelni zrzeszonych w Forum.

Forum Uczelni Technicznych realizuje, tak samo jak pozostałe komisje branżowe, wiele projektów skierowanych dla społeczności akademickiej, takich jak:

POLIgon FUT

Obóz szkoleniowy dla studentów działających w samorządach zrzeszonych w FUT, podnoszący ich kwalifikacje interpersonalne i kształcący w zakresie zagadnień szkolnictwa wyższego. Wydarzenie odbywa się w okresie wakacyjnym.

Konkurs Kół Naukowych KoKoN

Konkurs przeznaczony dla najlepszych projektów naukowych z zaangażowaniem szerokiej grupy studentów przy współpracy z przemysłem i biznesem, nagradzający również nowatorskie i charytatywne podejście kół naukowych do różnych problemów społecznych.

Gala Środowiska Studenckiego FUT

Wydarzenie mające na celu docenienie wyjątkowych projektów oraz inicjatyw podejmowanych przez samorządy studenckie w FUT, a także osoby zaangażowane i wspierające środowisko studenckie uczelni technicznych.

Więcej informacji na temat FUT możecie znaleźć na mediach społecznościowych: Facebooku i Instagramie.

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

parlament@uekat.pl

ul. Bogucicka 14 / pok. 217F

32 257 72 16

Parlament Studencki

Kontakt
parlament@uekat.pl
32 257 72 16