Rada Organizacji Studenckich

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach to wspólna inicjatywa organizacji studenckich działających na naszej Alma Mater. Rada skupia przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń działających na UE, którzy wspólnie realizują powierzone Radzie zadania. Przewodniczącym Rady Organizacji Studenckich jest Przewodniczący Parlamentu Studenckiego.

Misją ROS-u jest dialog między organizacjami studenckimi oraz przemawianie wspólnym głosem w sprawach studentów zrzeszonych w organizacjach. Dbamy o swobodny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi organizacjami oraz o stworzenie wspólnej platformy dla uczelnianej działalności studenckiej.

Do głównych celów i zadań Rady należy wspieranie inicjatyw i działalności członków Rady, integracja między członkami zrzeszonymi we wszystkich organizacjach, dbanie o dobre imię Uniwersytetu a także reprezentowanie wspólnych interesów organizacji studenckich przed władzami Uczelni, firmami komercjalnymi oraz Parlamentem Studenckim.

Dodatkowo, organizacje będące Członkami Rady włączają się w pomoc przy organizacji projektów realizowanych przez uczelnię. Jesteśmy obecni m.in. na Balu Uniwersytetu, Ekonomii Ekstremalnej, Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym i Akademii Młodego Ekonomisty, Dniach adaptacyjnych i Inauguracji Roku, Dniach otwartych Uniwersytetu, Święcie Uczelni, Olimpiadzie Przedsiębiorczości oraz przy licznych konkursach, debatach, czy konferencjach.

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ps@ue.katowice.pl

ul. Bogucicka 14 / pok. 217F

32 257 72 16

PARLAMENT STUDENCKI

Kontakt
ps@ue.katowice.pl
32 257 72 16