Kim jesteśmy

Parlament Studencki jest reprezentacją Samorządu Studenckiego (który tworzą wszyscy studenci Uniwersytetu Ekonomicznego). W jego skład wchodzi do trzydziestu dwóch przedstawicieli poszczególnych lat studiów i wydziałów wybranych zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie Samorządu Studenckiego. Nad pracami oraz wszelkimi przedsięwzięciami czuwa Prezydium Parlamentu Studenckiego:

  • Przewodniczący,
  • 5 członków Prezydium.

Parlament Studencki jest opiniującym i uchwałodawczym organem Samorządu Studenckiego, zajmującym się reprezentacją interesów i obroną praw studenckich na naszej Uczelni. Naszym głównym celem jest aktywne wspieranie studentów w ich codziennych problemach związanych z regulaminem studiów, domami studenckimi, programem nauczania, wyjazdami na zagraniczne uczelnie oraz praktyki.

Członkowie Parlamentu biorą udział w pracach wielu organów naszej uczelni, których działalność w jakikolwiek sposób dotyczy studentów. Ich praca często jest niedostrzegana przez większość braci studenckiej, jednakże jest ona bardzo ważna, ponieważ często głos studentów decyduje o tak ważnych kwestiach jak przyznawanie stypendiów, zmiany w regulaminie studiów czy programie nauczania. Bierzemy czynny udział w pracach Senatu, Komisji Senackich, Rady ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Komisji Stypendialnych i innych. To Parlament podejmuje uchwały określające podstawowe kierunki działań organów Samorządu oraz sprawuje kontrolę nad ich działalnością, opiniuje akty normatywne i decyzje wydawane przez organy Uczelni dotyczące ważnych dla środowiska studenckiego spraw.

Parlament Studencki zajmuje się również organizacją życia studenckiego, co w praktyce oznacza wiele znakomitych projektów, m.in.:

  • Obóz adaptacyjny ADAPCIAK
  • Studenckie Otrzęsiny Śląska
  • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
  • Półmetek
  • Mosty Ekonomiczne
  • Transekonomik
  • Juwenalia Śląskie
  • UE Kato Open Air

Parlament Studencki jest ponadto organizatorem licznych konferencji tematycznych, wyjazdów informacyjno-szkoleniowych, a także spotkań władz uczelni z jej studentami.

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

parlament@uekat.pl

ul. Bogucicka 14 / pok. 217F

32 257 72 16

Parlament Studencki

Kontakt
parlament@uekat.pl
32 257 72 16