Pomoc psychologa

Psycholog

Psycholog pomaga studentom w rozwiązywaniu ich trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia. Poprzez rozmowę z psychologiem osoba odkrywa swoje wyjątkowe zalety i zasoby oraz bogactwo swoich umiejętności i kompetencji, aby wykorzystać je jak najlepiej do stawiania czoła życiowym wyzwaniom.

Dla kogo?

Z pomocy psychologicznej mogą skorzystać osoby:

  • cierpiące z powodu trudności natury psychicznej (lęki, depresja, natrętne myśli, natrętne reakcje na stres)
  • przejawiające trudności w relacjach z ludźmi (problemy rodzinne i w związkach, samotność, życiowe sytuacje kryzysowe)
  • chcące lepiej poznać i zrozumieć siebie, aby być bardziej zadowolonym z własnego funkcjonowania.

W zależności od rodzaju oczekiwań i potrzeb osoby zgłaszającej problem (od doraźnej pomocy do gruntownej zmiany funkcjonowania) pomoc psychologiczna ogranicza się do jednego lub kilku spotkań konsultacyjnych lub wymaga dłuższego kontaktu – psychoterapii – może ona trwać od 8-12 spotkań do kilku lat.

Kontakt (dyżury psychologa)

Dyżury odbywają się w budynku L, pok. 9.

mgr Maria Rabsztyn

psycholog, posiada dwudziestoletnie doświadczenie terapeutyczne, w swojej pracy odwołuje się do autorefleksyjnych możliwości człowieka, jego potencjałów samorozwoju, samokierowania, obrony przed niekorzystnymi czynnikami zakłócającymi rozwój i funkcjonowanie fizyczne i psychiczne.

tel. kom. 694 268 396

Dyżur:

poniedziałek 17:00-19:00

czwartek 13:00-16:00

 

mgr Monika Korczak

psycholog, psychoterapeuta posiada kilkuletnie doświadczenie psychoterapeutyczne, w swojej pracy łączy podejście psychodynamiczne i systemowe. Jako terapeutka rodzinna pomaga uświadomić pacjentom uwikłanie w nieświadomy przekaz transgeneracyjny, jednocześnie pomaga w otwarciu się na autoanalizę i autorefleksję wobec własnych zachowań.

tel. kom. 667167888

Dyżur:

wtorek 8:30-11:30

środa 10:30-12:30

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

parlament@uekat.pl

ul. Bogucicka 14 / pok. 217F

32 257 72 16

Parlament Studencki

Kontakt
parlament@uekat.pl
32 257 72 16