Praktyki

Praktyka obowiązkowa

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki Student dostarcza do Biura Współpracy z Gospodarką
i Absolwentami (265 budynek N):

  • Plan praktyki z podpisem firmy, promotora (dodatkowo Prodziekana, jeżeli praktyka trwa w roku akademickim);
    Zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW na czas trwania praktyki;
  • 3 oryginalne egzemplarze porozumienia z podpisem studenta oraz firmy.
  • Po zakończonej praktyce (do 15 października lub dwa tygodnie po zakończeniu praktyki, w przypadku gdy praktyka trwa w roku akademickim) Student dostarcza do Biura Kartę Realizacji Praktyki z podpisem firmy oraz promotora.

Praktyka dodatkowa

Studenci po ukończeniu 1 roku studiów mogą odbywać praktykę dodatkową.

Zaliczenie innych aktywności jako praktyki obowiązkowej

Istnieje również możliwość uznania jako praktyki obowiązkowej:

  • Praktyki zagranicznej organizowanej przez Uniwersytet (nie krócej niż miesiąc);
  • Zatrudnienia na podstawie umowy (nie krócej niż 3 miesiące);
  • Własnej działalności gospodarczej (nie krócej niż miesiąc);
  • Praktyki odbywanej na innej Uczelni (nie krócej niż miesiąc);
  • Praktyki dodatkowej (staż, wolontariat) (nie krócej niż 120 godzin);

Aby zaliczyć powyższe aktywności Student dostarcza Kartę Realizacji Praktyki z podpisem firmy, promotora i Prodziekana do 15 października.

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ps@ue.katowice.pl

ul. Bogucicka 14 / pok. 217F

32 257 72 16

PARLAMENT STUDENCKI

Kontakt
ps@ue.katowice.pl
32 257 72 16