Rada Studentów WBFiA

Społeczność studentów Wydziału Biznesu Finansów i Administracji reprezentuje Rada Studentów Wydziału Biznesu Finansów i Administracji.

Rada Studentów WBFiA działa na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym w Rybniku. Jej podstawowym zadaniem jest reprezentowanie interesów studentów na uczelni, ale oprócz tego zajmuje się również organizacją  imprez studenckich i  wydarzeń takich jak Juwenalia Rybnickie.

Zadaniem Rady Studentów WBFiA jest:

  • przedstawianie opinii we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia,
  • reprezentowanie i ochrona interesów studentów na forum Uczelni,
  • wnioskowanie o rozszerzenie i sposób podziału funduszu na działalność studencką,
  • przedstawianie opinii na temat działalności jednostek organizacyjnych i organów Uczelni zajmujących się sprawami studenckimi, przedstawianie swoich wniosków organom Uczelni,
  • dokonywanie zmian Regulaminu Samorządu Studenckiego,
  • współdziałanie z Rektorem przy ustalaniu organizacji roku akademickiego,
  • obrona praw studentów poprzez podejmowanie interwencji, gdy prawa te są naruszane,
  • opiniowanie zasad podziału i współdecydowanie w określeniu wielkości funduszu przeznaczonego na stypendia i zapomogi,
  • uzgadnianie Regulaminu Studiów.

 

Telefon: 32 432 98 61

Kontakt:
Rudzka 13c
44-200 Rybnik

 

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

parlament@uekat.pl

ul. Bogucicka 14 / pok. 217F

32 257 72 16

Parlament Studencki

Kontakt
parlament@uekat.pl
32 257 72 16