Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami zaprasza na  spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielem Biura Teleinformatyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Spotkanie odbędzie się:

20 marca 2019 r. (środa) godz. 9:50

Sprawdź szczegóły na stronie

https://www.ue.katowice.pl/no_cache/studenci/aktualnosci/article/spotkanie-z-przedstawicielem-biura-teleinformatyki-cba.html