Staże u Pracodawców

UWAGA STUDENCI!!

Jeżeli jesteście studentami I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku: Ekonomii, Logistyki (wydział Zarządzania oraz Ekonomii), Analityki gospodarczej albo Finansów i Rachunkowości, w ramach projektu „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” zapraszamy do udziału w płatnym stażu.

Staż trwa 120 godzin (minimum 20 godzin tygodniowo) i przysługuje Wam stypendium w wysokości maksymalnej 2.220,00 zł brutto wraz z obciążeniami cywilnoprawnymi.

 

W dniach 25 lutego do 7 marca 2019 r. rusza drugi nabór na staże dla studentów.

 

Baza firm: (Kliknij tutaj)

 

KROK 1:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – Kliknij tutaj (pamiętaj, że staż musi zakończyć się do końca września 2019 r.)

Student sam może znaleźć firmę, w której będzie odbywał staż lub może skorzystać z bazy firm. (PAMIĘTAJ ABY PRZED ZGŁOSZENIEM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ!)

 

KROK 2:

Po wysłaniu formularza złóż do dnia 13 marca 2019r. w Biurze Współpracy z Gospodarką i Absolwentami (Rektorat ul. 1 Maja 50, Katowice – pok. 1.16) następujące dokumenty:

 

KROK 3:

Po złożeniu dokumentacji o wstępnym wyniku postępowania zostaniesz poinformowany mailowo.

 

KROK 4:

Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie dostarcz wszystkie dokumenty (dostępne poniżej) w terminie wskazanym w mailu.

  • Wypełniony PLAN STAŻU (plik do pobrania poniżej) z podpisem studenta, przedstawiciela firmy oraz kuratora kierunku
  • Wypełniony druk: DANE NIEZBĘDNE DO UBEZPIECZENIA
  • Wypełnione 4 egzemplarze UMOWY O STAŻ (oryginały) podpisane przez studenta
    i przedstawiciela firmy przyjmującej na staż
  • Zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW (kserokopia)

 

KROK 5:

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez Komisję ds. staży zostanie przesłana drogą mailową decyzja o przyznaniu stażu.

Po otrzymaniu maila odbierz w siedzibie Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami dwa egzemplarze podpisanej umowy o staż oraz wydrukuj listę obecności i rozpocznij staż.

 

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE : (Kliknij tutaj)