Stypendia 2020/2021

Drodzy studenci!

W dniu 19 listopada br. przewodnicząca Parlamentu Studenckiego odbyła spotkanie z prorektorem ds. Edukacji i Internacjonalizacji w sprawie wysokości stypendiów na rok 2020/21.Zostały ustalone kwoty przedstawione poniżej:

 • Stypendium socjalne
  1000 zł – dochód na jednego członka rodziny + 550 zł
  Wyliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.
 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jest to suma wyliczona ze stypendium socjalnego     powiększona o kwotę 150 zł (określone w § 8 ust. 4 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych – 550 zł
 • Zapomoga
  – minimalna wysokość zapomogi – 200 zł
  – maksymalna wysokość zapomogi – 1200 zł

  W szczególnych przypadkach zapomoga może zostać podwyższona maksymalnie do 2000 zł – za zgodą Dziekana.

 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów:

  • 50% studentów z listy rankingowej – 850 zł
  • Pozostałe 50% studentów z listy rankingowej – 750 zł
 
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów, niezależnie od roku studiów wnioskującego, należy złożyć od 1 września 2020 roku do 20 października 2020 roku.
 
Wnioski o zapomogę można składać od 1 września 2020 roku.

Studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium rektora na dwóch różnych kierunkach będą przypisani do kierunku, na którym zajmują wyższą pozycję na liście rankingowej.

Stypendium rektora otrzymuje 6% liczby studentów każdego kierunku. Liczba studentów będzie liczbą całkowitą, obliczoną z pominięciem miejsc po przecinku.

GRANICE PUNKTOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW, OD KTÓRYCH SĄ PRZYZNAWANE STYPENDIA REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Nazwa kierunku

Liczba punktów

Wysokość stypendium

Analityka Gospodarcza

nie niższa niż 6,59

nie niższa niż 5,34

850,00 zł

750,00 zł

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

nie niższa niż 6,44

nie niższa niż 5,38

850,00 zł

750,00 zł

E-commerce

nie niższa niż 11,32

nie niższa niż 7,25

850,00 zł

750,00 zł

Ekonomia

nie niższa niż 5,37

nie niższa niż 4,25

850,00 zł

750,00 zł

Finanse i Rachunkowość 

nie niższa niż 6,00

nie niższa niż 5,32

850,00 zł

750,00 zł

Finanse i Rachunkowość – profil praktyczny 

nie niższa niż 5,33

nie niższa niż 3,00

850,00 zł

750,00 zł

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

nie niższa niż 4,20

nie niższa niż 3,10

850,00 zł

750,00 zł

Finanse Menedżerskie

nie niższa niż 6,40

nie niższa niż 5,33

850,00 zł

750,00 zł

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 

nie niższa niż 6,48

nie niższa niż 5,37

850,00 zł

750,00 zł

Gospodarka Przestrzenna

nie niższa niż 5,36

nie niższa niż 5,00

850,00 zł

750,00 zł

Gospodarka Turystyczna

nie niższa niż 5,35

nie niższa niż 4,27

850,00 zł

750,00 zł

Informatyka

nie niższa niż 6,10

nie niższa niż 5,32

850,00 zł

750,00 zł

Informatyka i Ekonometria

nie niższa niż 5,34

nie niższa niż 3,18

850,00 zł

750,00 zł

International Business

nie niższa niż 6,48

nie niższa niż 5,36

850,00 zł

750,00 zł

Logistyka

nie niższa niż 6,00

nie niższa niż 4,57

850,00 zł

750,00 zł

Logistyka – tytuł zawodowy inżyniera

nie niższa niż 5,37

nie niższa niż 4,27

850,00 zł

750,00 zł

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

nie niższa niż 5,32

nie niższa niż 4,21

850,00 zł

750,00 zł

Przedsiębiorczość i Finanse

nie niższa niż 5,39

nie niższa niż 5,32

850,00 zł

750,00 zł

Zarządzanie

nie niższa niż 5,38

nie niższa niż 4,27 

850,00 zł

750,00 zł