Stypendia 2021/2022

Drodzy Studenci!


Dnia 16 listopada 2021r., Przewodniczący Parlamentu Studenckiego odbył spotkanie z Prorektorem ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej oraz pracownikami administracyjnymi Uczelni w sprawie stypendiów na rok 2021/2022. 

Kwoty przedstawiamy poniżej:


 • Stypendium socjalne
  1000 zł – dochód na jednego członka rodziny + 650 zł
  Wyliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.


 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
  Jest to suma wyliczona ze stypendium socjalnego powiększona o kwotę 200 zł (określone w § 8 ust. 4 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)


 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych – 750 zł


 • Zapomoga
  – minimalna wysokość zapomogi – 200 zł
  – maksymalna wysokość zapomogi – 2000 zł


 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

  • pierwsze 50% studentów z listy rankingowej – 850 zł

  • pozostałe 50% studentów z listy rankingowej – 750 zł

 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium Rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów, niezależnie od roku studiów wnioskującego, należy złożyć od 6 września 2021 roku do 20 października 2021 roku.

 

Wnioski o zapomogę można składać od 6 września 2021 roku.

Studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium Rektora na dwóch różnych kierunkach będą przypisani do kierunku, na którym zajmują wyższą pozycję na liście rankingowej.

Stypendium rektora otrzymuje 6% liczby studentów każdego kierunku. Liczba studentów będzie liczbą całkowitą, obliczoną z pominięciem miejsc po przecinku.

GRANICE PUNKTOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW, OD KTÓRYCH SĄ PRZYZNAWANE STYPENDIA REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Nazwa kierunkuLiczba punktówWysokość stypendium
Analityka Gospodarcza

nie niższa niż 7,48

nie niższa niż 6,40

850,00 zł

750,00 zł

Bezpieczeństwo WewnętrzneBrak wniosków o stypendium
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

nie niższa niż 6,42

nie niższa niż 5,38

850,00 zł

750,00 zł

E-commerce

nie niższa niż 6,38

nie niższa niż 4,29

850,00 zł

750,00 zł

Ekonomia

nie niższa niż 5,32

nie niższa niż 4,21

850,00 zł

750,00 zł

Finance and Accounting for Business

nie niższa niż 9,16

nie niższa niż 5,26

850,00 zł

750,00 zł

Finanse i Ekonomia Biznesu

nie niższa niż 6,44

nie niższa niż 6,40

850,00 zł

750,00 zł

Finanse i Rachunkowość 

nie niższa niż 6,45

nie niższa niż 5,35

850,00 zł

750,00 zł

Finanse i Rachunkowość – profil praktyczny

nie niższa niż 5,30

nie niższa niż 4,23

850,00 zł

750,00 zł

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

nie niższa niż 5,32

nie niższa niż 5,31

850,00 zł

750,00 zł

Finanse Menedżerskie

nie niższa niż 6,19

nie niższa niż 4,28

850,00 zł

750,00 zł

Gospodarka Cyfrowa

nie niższa niż 6,40

nie niższa niż 4,22 

850,00 zł

750,00 zł

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 

nie niższa niż 6,43

nie niższa niż 6,40

850,00 zł

750,00 zł

Gospodarka Miejska i Nieruchomości

nie niższa niż 5,38

nie niższa niż 5,33

850,00 zł

750,00 zł

Gospodarka Przestrzenna

nie niższa niż 5,16

nie niższa niż 2,58

850,00 zł

750,00 zł

Gospodarka Turystyczna

nie niższa niż 6,42

nie niższa niż 3,15

850,00 zł

750,00 zł

Informatyka

nie niższa niż 5,37

nie niższa niż 4,26

850,00 zł

750,00 zł

Informatyka i Ekonometria

nie niższa niż 5,37

nie niższa niż 5,22

850,00 zł

750,00 zł

International Business

nie niższa niż 7,29

nie niższa niż 5,36

850,00 zł

750,00 zł

Logistyka w biznesie

nie niższa niż 6,41

nie niższa niż 5,11

850,00 zł

750,00 zł

Logistyka – tytuł zawodowy inżyniera

nie niższa niż 5,31

nie niższa niż 3,19

850,00 zł

750,00 zł

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

nie niższa niż 6,14

nie niższa niż 4,27

850,00 zł

750,00 zł

Przedsiębiorczość i Finanse

nie niższa niż 6,44

nie niższa niż 5,31

850,00 zł

750,00 zł

Rachunkowość i Podatki

nie niższa niż 7,34

nie niższa niż 6,46 

850,00 zł

750,00 zł

Zarządzanie

nie niższa niż 5,39

nie niższa niż 4,29 

850,00 zł

750,00 zł