Stypendia 2022/2023

Drodzy Studenci!

Dnia 9 listopada 2022r. Przewodniczący Parlamentu Studenckiego odbył spotkanie z Prorektorem ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej oraz pracownikami administracyjnymi Uczelni w sprawie stypendiów na rok 2022/2023. 

Kwoty przedstawiamy poniżej:

 • Stypendium socjalne
  1000 zł – dochód na jednego członka rodziny + 1600 zł
  Wyliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.

   

 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
  Jest to suma wyliczona ze stypendium socjalnego powiększona o kwotę 500 zł (określone w § 8 ust. 4 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

   

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych – 2000 zł

   

 • Zapomoga
  – minimalna wysokość zapomogi – 500 zł
  – maksymalna wysokość zapomogi – 3000 zł

   

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
  • pierwsze 50% studentów z listy rankingowej – 850 zł
  • pozostałe 50% studentów z listy rankingowej – 750 zł

 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium Rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów, niezależnie od roku studiów wnioskującego, należy złożyć od 5 września 2022 roku do 20 października 2022 roku.

 

Wnioski o zapomogę można składać od 5 września 2022 roku.

Studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium Rektora na dwóch różnych kierunkach będą przypisani do kierunku, na którym zajmują wyższą pozycję na liście rankingowej.

Stypendium rektora otrzymuje 5% liczby studentów każdego kierunku, obliczonej jako liczba całkowita, zaokrąglona w górę.

GRANICE PUNKTOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW, OD KTÓRYCH SĄ PRZYZNAWANE STYPENDIA REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023:

Nazwa kierunku
Liczba punktów
Wysokość stypendium
Analityka Gospodarcza nie niższa niż 7,24 nie niższa niż 5,34
850,00 zł 750,00 zł
Bezpieczeństwo w Biznesie
Brak wniosków o stypendium
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna nie niższa niż 6,50 nie niższa niż 5,31
850,00 zł 750,00 zł
E-commerce
nie niższa niż 5,35
850,00 zł
Ekonomia nie niższa niż 5,31 nie niższa niż 3,16
850,00 zł 750,00 zł
Finance and Accounting for Business nie niższa niż 14,12 nie niższa niż 9,27
850,00 zł 750,00 zł
Finanse i Ekonomia Biznesu nie niższa niż 6,50 nie niższa niż 6,46
850,00 zł 750,00 zł
Finanse i Rachunkowość  nie niższa niż 6,32 nie niższa niż 4,28
850,00 zł 750,00 zł
Finanse i Rachunkowość – profil praktyczny nie niższa niż 6,40 nie niższa niż 5,36
850,00 zł 750,00 zł
Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia nie niższa niż 5,38 nie niższa niż 4,26
850,00 zł 750,00 zł
Finanse Menedżerskie nie niższa niż 6,40 nie niższa niż 4,21
850,00 zł 750,00 zł
Gospodarka Cyfrowa nie niższa niż 6,47 nie niższa niż 4,40
850,00 zł 750,00 zł
Gospodarka i Zarządzanie Publiczne
nie niższa niż 6,41
850,00 zł
Gospodarka Miejska i Nieruchomości nie niższa niż 6,40 nie niższa niż 5,32
850,00 zł 750,00 zł
Gospodarka Przestrzenna nie niższa niż 4,23 nie niższa niż 3,19
850,00 zł 750,00 zł
Gospodarka Turystyczna nie niższa niż 5,37 nie niższa niż 4,23
850,00 zł 750,00 zł
Informatyka nie niższa niż 5,39 nie niższa niż 5,30
850,00 zł 750,00 zł
Informatyka i Ekonometria nie niższa niż 6,44 nie niższa niż 4,27
850,00 zł 750,00 zł
International Business nie niższa niż 6,40 nie niższa niż 5,31
850,00 zł 750,00 zł
Logistyka w biznesie nie niższa niż 6,00 nie niższa niż 5,31
850,00 zł 750,00 zł
Logistyka – tytuł zawodowy inżyniera nie niższa niż 5,36 nie niższa niż 4,27
850,00 zł 750,00 zł
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze nie niższa niż 5,37 nie niższa niż 4,27
850,00 zł 750,00 zł
Prawo w Zarządzaniu
Brak wniosków o stypendium
Przedsiębiorczość i Finanse nie niższa niż 6,42 nie niższa niż 4,26
850,00 zł 750,00 zł
Rachunkowość i Podatki nie niższa niż 9,30 nie niższa niż 5,37
850,00 zł 750,00 zł
Zarządzanie nie niższa niż 6,44 nie niższa niż 5,31
850,00 zł 750,00 zł
Zarządzanie Publiczne nie niższa niż 6,41 nie niższa niż 5,30
850,00 zł 750,00 zł