Transekonomik – semestr zimowy

Rekrutacja

Drodzy Studenci!

W dniach 25 listopada do 16 grudnia odbędzie się rekrutacja na semestralną wymianę studencką „Transekonomik”.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego projektu zapraszamy na naszą stronę:

Transekonomik

lub do kontaktu z tegorocznym koordynatorem projektu:

 

Daria Karulak

daria.karulak@ps.uekat.pl