Władze dziekańskie

Dziekan Szkoły Studiów I i II stopnia​
dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE

justyna.matysiewicz@ue.katowice.pl

+48 32257-7920

Prodziekan Szkoły Studiów I i II stopnia
Dr hab. Andrzej Bajdak, Prof. UE

andrzej.bajdak@ue.katowice.pl

+48 32257 75 92

Sprawy kierunków:

 • Zarządzanie
 • Analityka gospodarcza
 • Informatyka
 • Informatyka i ekonometria

oraz

obsługa spraw związanych z praktykami studenckimi (na wszystkich kierunkach studiów)

Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia
Dr hab. Izabela Sztangret, Prof. UE

izabela.sztangret@ue.katowice.pl

+48 32257 70 36

Sprawy kierunków:

 • Ekonomia
 • Logistyka w biznesie
 • Logistyka

oraz

koordynowanie działań związanych z systemem zapewnienia jakości kształcenia

Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia
Dr Anna Kuzior

anna.kuzior@ue.katowice.pl

+48 32 257 79 26

Sprawy kierunków:

 • Finanse i rachunkowość (I stopień, specjalności prowadzone w języku polskim)
 • Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Gospodarka i zarządzanie publiczne
 • Rachunkowość i podatki, Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo w biznesie

oraz

 • obsługa spraw związanych z wyjazdami studentów UE w Katowicach na studia zagraniczne w ramach programów wymiany międzynarodowej i umów bilateralnych (studenci wyjeżdżający z wszystkich kierunków)
 • obsługa spraw związanych z programem Transekonomik (wszystkie kierunki)
 • obsługa spraw związanych z programem Tutoringu akademickiego (wszystkie kierunki)
Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia
Dr Krystyna Mitręga-Niestrój

krystyna.mitrega-niestroj@ue.katowice.pl

+48 32 257 79 27

Sprawy kierunków:

 • Przedsiębiorczość i finanse
 • Gospodarka miejska i nieruchomości
 • Finanse i rachunkowość (II stopień, specjalności prowadzone w języku polskim oraz Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA))

oraz

obsługa spraw związanych ze stypendiami studenckimi (na wszystkich kierunkach studiów)

Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia
Dr Mirosława Malinowska

mirosława.malinowska@ue.katowice.pl

+48 32 257 73 68

Sprawy kierunków:

 • International Business (wraz ze specjalnością MERCURI)
 • E-commerce
 • Finanse i rachunkowość (specjalności: Finance and Accouning for Business, Finance and Accouning for International Busines)
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Gospodarka turystyczna
 • Finanse menedżerskie
 • Gospodarka przestrzenna

oraz

 • obsług spraw związanych z przyjazdami studentów na studia krótkoterminowe w UE w Katowicach w ramach programów wymiany międzynarodowej i umów bilateralnych
 • koordynowanie działań związanych z promocją Szkoły Studiów I i II stopnia
Prodziekan Szkoły - Kierownik Filii w Rybniku
Dr inż. Tomasz Zieliński

tomasz.zielinski@ue.katowice.pl

+48 32 432 98 53

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

parlament@uekat.pl

ul. Bogucicka 14 / pok. 217F

32 257 72 16

Parlament Studencki

Kontakt
parlament@uekat.pl
32 257 72 16